keyboard_arrow_right
Deontologie

Verstrekken van medisch attest voor vrijstelling van de mondmaskerplicht en de gevolgen hiervan

De nationale raad van de Orde der artsen wordt om advies verzocht over het verstrekken van een medisch attest voor het bekomen van een vrijstelling van de mondmaskerplicht en de gevolgen hiervan.

In overeenstemming met de regels van de medische deontologie, moet de arts die een medisch attest verstrekt waarin hij bevestigt dat de patiënt geen mondmasker of gezichtsscherm kan dragen, zijn beslissing baseren op wetenschappelijke elementen, eigen aan de medische situatie van de patiënt, hetgeen in de praktijk uitzonderlijk is. Persoonlijke overtuigingen die losstaan van de psychische of fysieke gezondheid van de patiënt komen niet in aanmerking bij het opstellen van een medisch attest.

Dergelijk attest vormt geen toelating om naar plaatsen te gaan waar mondmaskerplicht geldt. Het is de persoon die erop moet toezien dat de wet nageleefd wordt of die verantwoordelijk is voor de bescherming van de gezondheid van de personen die blootgesteld zijn aan het risico van besmetting, dat het masker moet voorkomen, die beslist over de toelating.