keyboard_arrow_right
Deontologie

Diabeticus en besturen van motorvoertuigen

Een arts vraagt aan zijn provinciale raad of het hem is toegelaten getuigschriften af te leveren waarbij het autorijden aan diabetici met gevaar voor hypoglycaemie, wordt toegestaan of verboden.
De betrokken provinciale raad legt zijn ontwerp‑antwoord voor advies aan de Nationale Raad voor.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 19 november 1988 kennis genomen van Uw brief van 14 september 11. betreffende de geschiktheid van een diabeticus om een motorvoertuig te besturen.

De Nationale Raad heeft geen opmerkingen geformuleerd bij het door U voorgelegde ontwerp‑antwoord, maar verzoekt niettemin de laatste zin als volgt te wijzigen: "De geraadpleegde arts mag zich uitspreken over de geschiktheid van een diabetische patiënt om een motorvoertuig te besturen".
(cf. Adviezen Provinciale Raden, p.52)