keyboard_arrow_right
Deontologie

Certificaat voor mammografische eenheden

In het kader van het Vlaamse bevolkingsonderzoek naar borstkanker worden mammografische eenheden erkend. Dit zijn radiologische diensten die bewezen hebben te voldoen aan de vereiste kwaliteit van het bevolkingsonderzoek. Momenteel zijn er 174 mammografische eenheden erkend.
De vraag wordt gesteld of deze erkenning – welke voorzien wordt van een certificaat aan het patiënteel mag worden kenbaar gemaakt.

Advies van de Nationale Raad :

In zijn vergaderingen van 4 oktober 2008 en 22 november 2008 heeft de Nationale Raad van de Orde der geneesheren het dossier “Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker : certificaat voor mammografische eenheden” nader onderzocht.

De Nationale Raad stelt dat er geen deontologische bezwaren zijn om een radiologische dienst, welke beantwoordt aan de criteria zoals gesteld in het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van mammografische eenheden en regionale screeningscentra voor borstkankeropsporing van 2 februari 2001, een certificaat toe te kennen dat in de wachtzaal kan worden opgehangen.

De afmetingen van dit certificaat mogen het A4-formaat niet overtreffen.