keyboard_arrow_right
Deontologie

Vermageringskuren

Een provinciale raad wordt door de dienst "Economische Algemene Inspectie" om verduidelijkingen verzocht in verband met een BVBA die in de pers regelmatig reclame maakt met het oog op de werving van kandidaten voor vermageringskuren.
Uit een onderzoek dat verricht werd door bovengenoemde dienst, is gebleken dat men de personen die op de advertenties ingaan voorstelt een kuur te volgen van een dertigtal behandelingen, waaronder koelbandjes, massages, diëten. Wanneer zij hiermee instemmen, worden zij onderzocht door een geneesheer die samenwerkt met deze vennootschap. De behandeling kan enkel onderbroken worden op voorlegging van een geneeskundig getuigschrift.
De directeur van de "Economische Algemene Inspectie" zou graag vernemen of
‑ dit soort therapie niet aangezien kan worden als een medische handeling;
‑ de verantwoordelijken van de vennootschap, niet‑ geneesheren, het recht hebben om van hun cliënt een geneeskundig getuigschrift te eisen wanneer hij wil ophouden met de behandeling;
‑ de doctors in de geneeskunde, "medewerkers" van de BVBA, geen inbreuk maken op de regel betreffende de, voor de Orde gebruikelijke, discretie, aangezien zij hun cliënten werven door middel van reclame ?

Advies van de Raad (16 november 1991):

Vraag 1: ja, dit soort therapie wordt aangezien als een medische handeling.

Vraag 2: neen, de verantwoordelijken van de vennootschap, niet‑geneesheren, hebben niet het recht om van een cliënt een geneeskundig getuigschrift te eisen wanneer hij wil ophouden met de behandeling.

Vraag 3: ja, de doctors in de geneeskunde, "medewerkers" van de vennootschap, maken inbreuk op de regel betreffende de discretie.