keyboard_arrow_right
Deontologie

Toediening van vaccins

Een verpleegkundige vraagt aan de Nationale Raad of verpleegkundigen vaccins mogen toedienen.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 20 januari 1996 kennis genomen van uw brief van 12 oktober 1995 betreffende de toediening van vaccins.

De vaccinatie blijft een medische handeling (art. 2 van het koninklijk besluit van 10 november 1967). Overigens is alleen de arts in staat de indicaties ervoor vast te stellen en de neveneffecten ervan op te sporen en te behandelen.

De toediening van een vaccin door een verpleegkundige is evenwel mogelijk op grond van het koninklijk besluit houdende vaststelling van de toevertrouwde handelingen en op voorwaarde dat :

  • het vaccin voorgeschreven is door een arts
  • het vaccin toegediend wordt volgens een nauwkeurig beschreven procedure
  • het vaccin toegediend wordt in aanwezigheid of in de nabijheid van een arts.