keyboard_arrow_right
Deontologie

Zelfcontrole van glucose in het bloed, Conventie R.I.Z.I.V.-ziekenhuizen

Zelfcontrole van glucose in het bloed
Conventie R.I.Z.I.V. ziekenhuizen

Door een provinciale raad werd aan de Nationale Raad een nota overgemaakt van een geneesherenkring m.b.t. een conventie tussen het R.l.Z.I.V. en bepaalde ziekenhuizen over de zelfcontrole van glucose in het bloed. Naar het oordeel van bedoelde geneesherenkring brengt dit de vrije keuze van de patiënten in het gedrang en schept dit oneerlijke concurrentie.

In afwachting van de voor de raadsleden nuttige documentatie ter zake, werd de behandeling van deze problematiek tijdens de vergadering van de Nationale Raad van 17 juni 1989 (cf. Tijdschrift nr 45, p. 25) verdaagd.

Na inzage van de conventie R.I.Z.I.V.-ziekenhuizen en een nota dienaangaande, is de Raad van oordeel dat de plichtenleer niet met voeten wordt getreden.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat deze conventie niet strijdig is met de regelen van de geneeskundige Plichtenleer en geen discriminatie schept aangezien elke instelling tot deze conventie kan toetreden.