keyboard_arrow_right
Deontologie

Zelfdoding

De commissie "aangifte van zelfdoding" legt haar besluiten voor (cf. vergaderingen van de Nationale Raad van 15 oktober en 19 november 1988, Tijdschrift nr 43). Na een uitgebreide gedachtenwisseling wordt het voorgestelde advies aangenomen.

De arts die een geval van zelfdoding vaststelt, moet zulks niet steeds op luik A van het bericht van overlijden vermelden (verklaring van gewelddadige dood).

De arts begaat evenwel een zware fout indien hij op luik A niet de eventuele betrokkenheid van derden in de oorzaak van het overlijden van de patiënt vermeldt (verdachte dood).

De diagnose zelfdoding moet worden vermeld in het vertrouwelijk gedeelte (luik C) van de overlijdensaangifte.

De Nationale Raad herinnert eraan dat het niet tot de prerogatieven van het verplegend personeel behoort om in afwezigheid van de artsen enige verklaring af te leggen.