Code van medische deontologie

Hoofdstuk 2: Algemene plichten van de arts

print
01/01/1975
Artikel 6

Elke arts moet, ongeacht zijn functie of specialiteit, onverwijld hulp bieden aan een zieke die in onmiddellijk gevaar verkeert.

Oudere versies