Code van medische deontologie

Hoofdstuk 2: Algemene plichten van de arts

print
01/01/1975
Artikel 7

Bij algemene noodsituaties mag een arts zijn zieken niet verlaten tenzij hij daartoe door de bevoegde overheid wordt verplicht.

Oudere versies