Code van medische deontologie

Hoofdstuk 2: Algemene plichten van de arts

print
01/01/1975
Artikel 9

De arts moet ervoor waken, zelfs buiten zijn beroepsactiviteiten, geen daden te stellen die de eer of de waardigheid van het beroep zouden kunnen schaden.

Oudere versies