Code van medische deontologie

Hoofdstuk 1: Arts - patiëntverhouding

print
21/03/2009
Artikel 27

De vrije keuze van een arts is een fundamenteel recht van de patiënt.

Niettemin kan een beperking van die vrije keuze onvermijdelijk zijn in het kader van de praktische organisatie van een permanent kwaliteitsvol zorgaanbod.

Over zulke beperking wordt zo adequaat mogelijk informatie verstrekt.

Oudere versies
01/01/1975

De vrije keuze van een arts door de patiënt is een basisbeginsel van de betrekkingen in de geneeskunde. Elke arts moet deze vrije keuze eerbiedigen en er voor zorgen dat ze wordt geëerbiedigd.