Code van medische deontologie

Hoofdstuk 1: Arts - patiëntverhouding

print
01/01/1975
Artikel 30

Indien de patiënt minderjarig is of indien het een andere onbekwame persoon betreft, en het onmogelijk of niet wenselijk is de instemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger te bekomen, moet de arts gewetensvol de passende zorgen toedienen.

Oudere versies