Code van medische deontologie

Hoofdstuk 2: Behandelende arts en consulent

print
01/01/1975
Artikel 144

Een consult onder artsen kan worden voorgesteld hetzij door de behandelende arts wanneer de toestand het vereist, hetzij door de zieke, zijn verwanten of zijn vertegenwoordigers. In beide gevallen stelt de behandelende arts bevoegde collega's voor, maar hij moet rekening houden met de wensen van de zieke of van zijn vertegenwoordigers.
Behoudens ernstige redenen, zal hij als consulent elke collega aanvaarden en zich daarbij in de eerste plaats door het welzijn van de zieke laten leiden.

Oudere versies