Code van medische deontologie

Hoofdstuk 5: Beroepsgeheim van de arts

print
21/01/1995
Artikel 60

(Gewijzigd op 21 januari 1995)

De arts is gerechtigd aan een door de bevoegde overheid aangeduide arts, alle geneeskundige gegevens mede te delen teneinde het onderzoek van pensioenaanvragen van militairen of oorlogsslachtoffers en de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake gehandicapten te vergemakkelijken.

De mededeling van deze gegevens en het gebruik ervan door de in het eerste lid vermelde artsen kan slechts gebeuren mits eerbiediging van het beroepsgeheim van de arts.

Oudere versies
01/01/1975

De arts is gerechtigd aan een door de bevoegde overheid aangeduide arts, alle geneeskundige gegevens mede te delen teneinde het onderzoek van pensioenaanvragen van militairen of oorlogsslachtoffers te vergemakkelijken.