Code van medische deontologie

Hoofdstuk 5: Beroepsgeheim van de arts

print
01/01/1975
Artikel 63

De voor de gerechtelijke overheid gedagvaarde arts mag weigeren getuigenis af te leggen over door het beroepsgeheim gedekte feiten, door zich te beroepen op dit beroepsgeheim.

Oudere versies