Code van medische deontologie

Hoofdstuk 5: Beroepsgeheim van de arts

print
01/01/1975
Artikel 63

De voor de gerechtelijke overheid gedagvaarde arts mag weigeren getuigenis af te leggen over door het beroepsgeheim gedekte feiten, door zich te beroepen op dit beroepsgeheim.