Code van medische deontologie

Hoofdstuk 5: Beroepsgeheim van de arts

print
01/01/1975
Artikel 70

De arts zal ervoor waken dat het medisch geheim door zijn helpers dwingend wordt nageleefd.

Oudere versies