Code van medische deontologie

Hoofdstuk 1: Contracten met verzorgingsinstellingen

print
01/01/1975
Artikel 166

Elke overeenkomst gesloten tussen artsen en verzorgingsinstellingen moet door een schriftelijk contract worden geregeld.

De statuten, contracten en huishoudelijke reglementen moeten stroken met de bepalingen van de geneeskundige plichtenleer.

Elke bepaling die indruist tegen de plichten die ontstaan uit het stilzwijgend verzorgingscontract dat de arts met zijn zieke verbindt, is verboden.

Oudere versies