Code van medische deontologie

Hoofdstuk 1: Contracten met verzorgingsinstellingen

print
01/01/1975
Artikel 169

Geen enkele contractuele, statutaire of reglementaire bepaling mag de keuze van de middelen beperken die moeten worden aangewend, hetzij voor het stellen van de diagnose, hetzij voor het instellen en uitvoeren van de behandeling, hetzij voor de raadpleging van een praktiserende arts die niet tot de instelling behoort.

Oudere versies