Code van medische deontologie

Hoofdstuk 1: Contracten met verzorgingsinstellingen

print
01/01/1975
Artikel 170

De artsen die werkzaam zijn in een verzorgingsinstelling, moeten er voor waken dat een medische raad wordt opgericht, die wordt gekozen uit en door de beoefenaars van de geneeskunde, die bij de werking van de instelling zijn betrokken.

Oudere versies