Code van medische deontologie

Hoofdstuk 1: Contracten met verzorgingsinstellingen

print
01/01/1975
Artikel 171

Elke bepaling die de bevoegdheid om uitspraak te doen over deontologische betwistingen tussen artsen, toekent aan een bestuursorgaan of enig ander college, is verboden.

Oudere versies