Code van medische deontologie

Hoofdstuk 1: De collegialiteit

print
01/01/1975
Artikel 137

De artsen zijn elkaar steeds morele bijstand verschuldigd: het is hun plicht een ten onrechte aangevallen arts te verdedigen.
Het is verboden een collega te belasteren, van hem kwaad te spreken of geruchten te verspreiden die hem bij de uitoefening van zijn beroep kunnen benadelen.
Beroepsgeschillen mogen geen aanleiding geven tot openbare polemieken.

Oudere versies