Code van medische deontologie

Hoofdstuk 3: De continuïteit van de verzorging, de wachtdiensten en de dringende medische hulp

print
01/01/1975
Artikel 116

De organisatie van deze wachtdiensten berust bij de beroepsverenigingen of de met dat doel opgerichte plaatselijke organisaties.

De werkingsmodaliteiten van deze diensten en de wachtrol dienen aan de provinciale raad te worden medegedeeld.

Oudere versies