Code van medische deontologie

Hoofdstuk 3: De continuïteit van de verzorging, de wachtdiensten en de dringende medische hulp

print
30/06/2007
Artikel 117

(Gewijzigd op 30 juni 2007)

Elke arts ingeschreven op de Lijst van de Orde moet, overeenkomstig zijn bevoegdheid, aan deze wachtdiensten deelnemen en in voorkomend geval tot de werkingskosten ervan bijdragen.

Uitzonderingen kunnen wegens leeftijd, gezondheid of andere gerechtvaardigde redenen worden toegestaan.

Het beoordelen van tekortkomingen aan de deontologische verplichtingen met betrekking tot de wachtdiensten behoort tot de bevoegdheid van de provinciale raden.

Oudere versies
01/01/1975

Elke arts ingeschreven op de Lijst van de Orde moet, overeenkomstig zijn bevoegdheid, aan deze wachtdiensten deelnemen.

Uitzonderingen worden om gezondheidsredenen, omwille van hoge leeftijd of om andere geldige redenen, toegestaan.

Geschillen worden aan de provinciale raad voorgelegd.
De provinciale raden nemen maatregelen tegen de artsen die weigeren aan de wachtdienst deel te nemen of tot de werkingskosten ervan bij te dragen.