Code van medische deontologie

Hoofdstuk 3: De plaatsvervangende arts

print
01/01/1975
Artikel 154

Alleen de plaatsvervangende arts heeft recht op de erelonen; verdeling van erelonen is nooit toegelaten. Indien de plaatsvervangende arts lokalen, personeel of het instrumentarium gebruikt, mag daarvoor een billijke vergoeding worden gevraagd.

Oudere versies