Code van medische deontologie

Hoofdstuk 3: De plaatsvervangende arts

print
01/01/1975
Artikel 155

Wanneer de periode van de vervanging twee maanden overschrijdt, is een schriftelijke overeenkomst vereist, die vóór de ondertekening aan de provinciale raad waarbij de vervangen arts is ingeschreven, moet worden voorgelegd.

Oudere versies