Code van medische deontologie

Hoofdstuk 3: De plaatsvervangende arts

print
01/01/1975
Artikel 156

Behoudens schriftelijk akkoord tussen de belanghebbenden, mag een arts die een collega heeft vervangen zich niet komen vestigen in omstandigheden die tot onttrekking van cliënteel van de vervangen arts zouden kunnen leiden.

Oudere versies