Code van medische deontologie

Hoofdstuk 3: De plaatsvervangende arts

print
01/01/1975
Artikel 157

Behoudens schriftelijk akkoord tussen de belanghebbenden, mag een arts die bij een collega als student of tijdens zijn opleiding als specialist een stage heeft volbracht, zich niet komen vestigen in omstandigheden die aanleiding zouden kunnen geven tot het onttrekken van patiënten van die collega.

Oudere versies