Code van medische deontologie

Hoofdstuk 1: De sociale en economische verantwoordelijkheid van de artsen

print
01/01/1975
Artikel 99

De arts moet zowel de onaantastbare rechten van de menselijke persoon eerbiedigen als zijn plichten tegenover de gemeenschap vervullen.

Oudere versies