Code van medische deontologie

Hoofdstuk 1: Doel en toepassing van de Code

print
01/01/1975
Artikel 1

De geneeskundige plichtenleer is het geheel van de beginselen, gedragsregels en gebruiken die iedere arts moet eerbiedigen of als leidraad nemen bij de uitoefening van zijn beroep.

01/01/1975
Artikel 2

De bepalingen van deze Code zijn van toepassing op alle artsen die ingeschreven zijn op de Lijst van de Orde.
Zij worden bij wijze van vermelding en niet beperkend aangegeven.
Zij kunnen bij analogie worden toegepast.