Code van medische deontologie

Hoofdstuk 1: Doel en toepassing van de Code

print
01/01/1975
Artikel 1

De geneeskundige plichtenleer is het geheel van de beginselen, gedragsregels en gebruiken die iedere arts moet eerbiedigen of als leidraad nemen bij de uitoefening van zijn beroep.

Oudere versies