Code van medische deontologie

Hoofdstuk 6: Erelonen

print
19/01/1991
Artikel 71

De arts moet gematigd en bescheiden zijn bij het vaststellen van het ereloon betreffende zijn prestaties. Binnen deze perken mag hij rekening houden met de belangrijkheid van de geleverde prestaties, de economische toestand van de pati√ęnt, zijn eigen faam en de eventuele bij¬¨zondere omstandigheden. Hij weigert niet aan de zieke of diens vertegenwoordigers uitleg te verstrekken omtrent het bedrag van het ereloon betreffende zijn prestaties.

Oudere versies