Code van medische deontologie

Hoofdstuk 6: Erelonen

print
19/01/1991
Artikel 73

De arts moet in principe de ereloonnota's met betrekking tot door hem uitgevoerde prestaties persoonlijk opmaken.
Dit geldt ook voor consult onder artsen.

Oudere versies