Code van medische deontologie

Hoofdstuk 6: Erelonen

print
19/01/1991
Artikel 73

De arts moet in principe de ereloonnota's met betrekking tot door hem uitgevoerde prestaties persoonlijk opmaken.
Dit geldt ook voor consult onder artsen.

Oudere versies
01/01/1975

De arts moet in principe persoonlijk zijn ereloonnota’s opmaken. Indien hij daarvoor een beroep doet op administratief personeel of op een administratieve dienst, dan moet de arts controle uitoefenen en draagt hij de verantwoordelijkheid.