Code van medische deontologie

Hoofdstuk 6: Erelonen

print
19/01/1991
Artikel 74

Indien hij daarvoor een beroep doet op administratief personeel of op een administratieve dienst, dan moet de arts controle uitoefenen en draagt hij de verantwoordelijkheid.

Oudere versies
01/01/1975

De ereloonstaat dient binnen het jaar na de prestatie te worden toegestuurd.
Bij het innen van zijn erelonen moet de arts zich onthouden van elke handelwijze die niet strookt met de vereiste waardigheid van de arts-patiƫnt verhouding.