Code van medische deontologie

Hoofdstuk 6: Erelonen

print
19/01/1991
Artikel 74

Indien hij daarvoor een beroep doet op administratief personeel of op een administratieve dienst, dan moet de arts controle uitoefenen en draagt hij de verantwoordelijkheid.

Oudere versies