Code van medische deontologie

Hoofdstuk 6: Erelonen

print
19/01/1991
Artikel 75

De ereloonstaat dient binnen het jaar na de prestatie te worden toegestuurd.

Bij het innen van erelonen dient elke handelwijze vermeden te worden die niet strookt met de vereiste waardigheid van de arts-patiƫntverhouding.

Oudere versies
01/01/1975

De arts mag een schadeloosstelling vragen voor een nutteloos geworden huisbezoek of voor een verzuimde afspraak indien zij niet tijdig werden afgezegd.