Code van medische deontologie

Hoofdstuk 6: Erelonen

print
19/01/1991
Artikel 76

In de gevallen waarin een gezamenlijke ereloonstaat wordt opgesteld, moet het voor de prestaties van elke arts aangerekend bedrag afzonderlijk worden vermeld.

Oudere versies
01/01/1975

In geval van een consult onder artsen of bij deelneming aan een heelkundige ingreep, moet elke arts persoonlijk zijn ereloon vragen.