Code van medische deontologie

Hoofdstuk 6: Erelonen

print
19/01/1991
Artikel 77

Een schadeloosstelling mag gevraagd worden voor een nutteloos geworden huisbezoek of voor een verzuimde afspraak indien zij niet tijdig werden afgezegd.

Oudere versies