Code van medische deontologie

Hoofdstuk 6: Erelonen

print
19/01/1991
Artikel 77

Een schadeloosstelling mag gevraagd worden voor een nutteloos geworden huisbezoek of voor een verzuimde afspraak indien zij niet tijdig werden afgezegd.

Oudere versies
01/01/1975

Wanneer ingevolge de samenwerking van verscheidene artsen bij diagnose of behandeling, een gezamenlijke ereloonstaat wordt opgesteld, moet het per arts aangerekend bedrag afzonderlijk worden vermeld.