Code van medische deontologie

Hoofdstuk 6: Erelonen

print
25/05/2013
Artikel 79

(Opgeheven op 25 mei 2013)

Oudere versies
18/03/1995

(Gewijzigd op 18 maart 1995)

Het is gebruikelijk dat een arts geen ereloon aanrekent voor de verzorging van zijn naaste verwanten en zijn medewerkers, alsook van zijn collega's en de personen ten laste van deze laatsten.
Niettemin mag een vergoeding gevraagd worden voor de kosten die eruit voortspruiten.

01/01/1975

Het is gebruikelijk dat een arts kosteloze verzorging verstrekt aan zijn naaste verwanten, zijn medewerkers en zijn personeel, alsook aan zijn collega’s en de personen ten laste van deze laatsten.
De arts mag niettemin een vergoeding vragen voor zijn kosten. Behalve aan zijn naaste verwanten, mag de arts tevens een ereloon vragen ten belope van het bedrag dat ten laste valt van derden.