Code van medische deontologie

Hoofdstuk 6: Erelonen

print
01/01/1975
Artikel 81

Elke ereloonverdeling tussen artsen en niet-artsen is verboden.

Oudere versies