Code van medische deontologie

Hoofdstuk 6: Erelonen

print
01/01/1975
Artikel 83

Het is de arts verboden forfaitaire erelonen te aanvaarden die terzelfder tijd prestaties en leveringen van geneesmiddelen of prothesen dekken.

Oudere versies