Code van medische deontologie

Hoofdstuk 8: Experimenten op mensen

print
01/01/1975
Artikel 93

De arts of de artsengroep die een experiment of een therapeutische proef op een mens verricht, moet financieel volledig onafhankelijk staan ten opzichte van elke instelling die commerciële belangen heeft bij de promotie van een nieuwe behandeling of een nieuw instrumentarium.

Oudere versies