Code van medische deontologie

Hoofdstuk 5: Gerechtelijke geneeskunde

print
01/01/1975
Artikel 132

§1. In een overlijdensattest bestemd voor de burgerlijke stand, maakt de arts geen gewag van de doodsoorzaak. Hij moet niettemin de strook "statistieken" invullen, maar zal die zorgvuldig dichtkleven, om een eventuele schending van het beroepsgeheim te voorkomen.

§2. Hij is gemachtigd te verklaren of het een natuurlijke of gewelddadige dood betreft.
Indien hij zich niet kan uitspreken, zal hij in volle letters neerschrijven : "doodsoorzaak niet te bepalen".

Oudere versies