Code van medische deontologie

Hoofdstuk 5: Gerechtelijke geneeskunde

print
01/01/1975
Artikel 134

De arts die een lijkschouwing verricht, zal tactvol en omzichtig handelen.
Hij moet de nodige maatregelen nemen opdat na de lijkschouwing, het lijk zodanig wordt getoond dat de gevoelens van de naastbestaanden geëerbiedigd worden.

Oudere versies