Code van medische deontologie

Hoofdstuk 5: Gerechtelijke geneeskunde

print
01/01/1975
Artikel 135

De gewone regels van het beroepsgeheim zijn van toepassing voor alle bij een lijkschouwing gedane vaststellingen.

Oudere versies