Code van medische deontologie

Hoofdstuk 4: Heelkunde

print
16/07/1988
Artikel 54

(Gewijzigd op 16 juli 1988)

Hoewel het doorgaans slechts een kleine ingreep betreft, heeft de heelkundige sterilisatie verstrekkende gevolgen.
De sterilisatie mag bijgevolg slechts worden uitgevoerd na een degelijke voorlichting van de echtgenoten of partners over de ingreep en de gevolgen ervan.
De persoon die de ingreep zal ondergaan moet vrij kunnen beslissen en het gebeurlijk verzet van echtgenoot of partner blijft zonder gevolg.

Oudere versies
01/01/1975

De definitieve heelkundige sterilisatie is een ingreep met ver strekkende gevolgen. Zij mag bijgevolg slechts plaatsvinden bij een ernstige medische aanwijzing. Meer bepaald wordt vereist dat :

  1. de noodzakelijkheid ervan is bewezen ;
  2. reversibele middelen geen voldoende oplossing kunnen bieden ;
  3. de beide echtgenoten of partners, behoudens bijzondere omstandigheden, degelijk over het onherroepelijk karakter van de ingreep en de gevolgen ervan zijn voorgelicht;
  4. de patiƫnt, alsook de echtgenoot of partner, er volkomen vrij over beslissen en hun toestemming schriftelijk wordt bevestigd.