Code van medische deontologie

Hoofdstuk 5: Het geneeskundig kabinet

print
01/01/1975
Artikel 25

Het is verboden zowel preventieve als curatieve geneeskunde uit te oefenen in commerciële vertrekken of aangrenzende lokalen, onverminderd de reglementen die de plaatsen voor de uitoefening van arbeidsgeneeskunde omschrijven.

Oudere versies