Code van medische deontologie

Hoofdstuk 5: Het geneeskundig kabinet

print
01/01/1975
Artikel 26

Behoudens onderling akkoord, mag een arts zich niet vestigen in een kabinet dat, al dan niet vrijwillig, verlaten werd door een collega die nog praktiseert in het land, tenzij na het verstrijken van de termijn en onder de voorwaarden bepaald door de raad van de Orde van de provincie waartoe de tweede bewoner behoort.

Oudere versies