Code van medische deontologie

Hoofdstuk 3: Het medisch dossier

print
01/01/1975
Artikel 39

De arts die persoonlijk het medisch dossier heeft samengesteld en aangevuld, is verantwoordelijk voor de bewaring ervan. Hij beslist over de overdracht van het geheel of een gedeelte van het dossier met inachtneming van het beroepsgeheim.

Oudere versies