Code van medische deontologie

Hoofdstuk 3: Het medisch dossier

print
01/01/1975
Artikel 40

Wanneer de medische dossiers evenwel worden samengesteld door een team en gecentraliseerd worden in een verzorgings- of andere instelling, hebben enkel de voor de verzorging van de zieken opgeroepen artsen toegang tot die dossiers. De inhoud en de bewaring ervan mogen door deze artsen enkel worden toevertrouwd aan personen die eveneens door het beroepsgeheim zijn gebonden.

Oudere versies