Code van medische deontologie

Hoofdstuk 3: Het medisch dossier

print
01/01/1975
Artikel 41

Op vraag van de patiënt of met diens toestemming moet de arts zo spoedig mogelijk aan een andere behandelende arts alle inlichtingen verstrekken die nuttig of nodig zijn voor de vervollediging van de diagnose of de voortzetting van de behandeling.

Oudere versies