Code van medische deontologie

Hoofdstuk 3: Het medisch dossier

print
17/12/2016
Artikel 42
De arts helpt de patiënt bij de uitoefening van zijn recht op inzage en op afschrift van zijn dossier.
Oudere versies
01/01/1975

Op vraag van de patiënt of wanneer hij het zelf nuttig oordeelt, mag de arts zo het belang van de patiënt het vergt, objectieve gegevens uit het dossier, zoals radiografieën en resultaten van onderzoekingen, aan de zieke mededelen.